Opbrengsten

Wil je aandacht besteden aan bildung, maar weet je nog niet goed hoe? Hier vind je handige lesmaterialen en verdiepende artikelen.

Opbrengsten

Hier vind je alle artikelen en lesmaterialen

In de professionele leergemeenschappen ontwikkelen vmbo-docenten lesmaterialen voor hun eigen klas en school. Tegelijk onderzoeken we welke idealen leraren hebben rond bildung, hoe ze dit concreet vormgeven in hun les, en wat leerlingen ervan merken.

De docenten delen de opgedane inzichten met collega’s in hun eigen school. Maar ook op andere manieren delen we de opbrengsten met een bredere groep geïnteresseerde docenten. Dat doen we via deze website, en in de toekomst via een praktijkboek en een symposium.

Het lesmateriaal op deze site is ontwikkeld in een bepaalde context en zal vaak niet direct toegepast kunnen worden in een andere klas of school. Het dient vooral ter inspiratie, om er vervolgens een eigen draai aan te geven die past bij het eigen vak en de eigen leerlingen.

Smaken de artikelen en lesmaterialen naar meer, dan kunt u ons benaderen voor het verzorgen van een lezing of training op uw school, een advies (bijv. over het opzetten van een plg over bildung), of het opzetten van een onderzoek.

Artikelen en lesmaterialen

Download hier direct de lesmaterialen en artikelen over bildung.

Lesmaterialen

Artikelen

Lesmateriaal

Lesmateriaal over bildung in het vmbo

Hoe verweef je bildung in het curriculum van de school? Bildung werk door in leerdoelen, lesstof, bronnen, groepsvorming, leslocatie en beoordeling. In dit project ligt de nadruk op de rol van de leraar.

Hoe faciliteert de leraar bildung van leerlingen met zijn of haar pedagogisch-didactische werkwijze? Ter inspiratie delen we lesmaterialen die door vmbo-docenten zijn ontwikkeld die deelnamen aan het project.

Praktijkboek ‘Bouwen aan jezelf’

Praktijkboek ‘Bouwen aan jezelf’

Eén van de opbrengsten van het bildungproject is het praktijkboek 'Bouwen aan jezelf. Bildung voorleven in het vmbo'. Je leest er hoe bildung en beroepsonderwijs zich tot elkaar verhouden en vindt er profielen van vmbo-docenten die op eigen wijze met de bildung van leerlingen bezig zijn. Doelgroep is docenten en scholleiders uit het voortgezet...

Studiedag voor vmbo-docenten

Studiedag voor vmbo-docenten

Dit is een ontwerp voor een volledige studiedag, waarin via het spel ‘De reis van je leven’ wordt toegewerkt naar het gezamenlijk beantwoorden van de vraag hoe docenten bildung op een praktische manier vorm willen geven, via o.a. lesinhoud, omgang met de leerlingen, etc. Het ontwerp is van Johan Tempelman, werkzaam bij de school De Goudse Waarden.

Bildung via M&M

Bildung via M&M

Dit educatieve ontwerp stimuleert leerlingen om het vak M&M te koppelen aan de wereld om hen heen. Dat gebeurt door lesinhoud te koppelen aan kunst, zoals schilderijen, muziek en literatuur. Dit resulteerde in een lessenserie van 8 lessen, waarvan hier deel 1 (over Jagers en verzamelaars) is gedeeld. De lessen zijn ontwikkeld door Ninon...

Bildung voor mentorlessen

Bildung voor mentorlessen

Mentoren vinden het vaak moeilijk om gevoelige onderwerpen te bespreken in de klas. Deze lessenserie geeft mentoren én leerlingen handvatten om dit soort gesprekken wel te voeren. De lessen zijn ontwikkeld door Donja Hulshoff van het Marnix College, Ede. Download de mentorlessen hier.

“We staan nu meer stil bij hoe docenten bildung laten zien in hun gedrag, welke voorbeeldfunctie ze hebben”

Petra van Bakel, Nuenens College, Nuenen.

Artikelen

Artikelen over bildung in het vmbo

Wat betekent de term ‘bildung’ precies? Waar komt het vandaan, en welk zeggingskracht heeft het voor beroepsonderwijs in de 21st eeuw? Welke opties zijn er om bildung in een school te integreren? Hoe kunnen docenten zich rond dit thema professionaliseren? En wat levert het op voor leerlingen? Op deze en andere vragen gaan de artikelen in die je hier vindt.

Artikelen over Bildung in het vmbo
Artikelen

Bildung als basis voor een betere docent en een betere wereld

Claudia van Werkhoven en Margriet Smits van Fontys Hogescholen vertellen over het belang van bewustwording van de voorbeeldfunctie van docenten en de rol die literatuur en verhalen kunnen spelen bij Bildung

Artikelen

Kennis van de wereld begint met zelfinzicht. Een onderzoek naar Bildung in het vmbo

Peter Mesker en Hanke Drop vertellen over hun ervaringen als PLG-begeleiders en eerste resultaten van de professionele leergemeenschap ‘Bildung DOEN in het vmbo’ die in 2021 heeft plaatsgevonden.

Artikelen

Bildung project zet vmbo leerling aan het denken

Voor het project ‘Bildung DOEN in het vmbo’ ontwikkelde het Nuenens College nieuw bildungonderwijs. Coördinator Petra van Bakel over hoe de vakoverstijgende lessen creativiteit en vindingrijkheid bij leerlingen stimuleren en wat leerlingen er zelf van vinden.

Artikelen

Waarom Bildung het vmbo onterecht links laat liggen

Dr. Wouter Sanderse over het belang van Bildung op het vmbo en waarom de nadruk op kwalificeren voor de arbeidsmarkt in het vmbo één van de redenen is waarom vorming in de verdrukking raakt.

Artikelen

Vocational education and Bildung: a marriage or divorce?

In dit artikel onderzoekt Dr. Wouter Sanderse of beroepsgericht onderwijs (vocational education) en Bildung verenigbaar zijn aan de hand van drie Duitse denkers: Von Humboldt, Spranger en Blankertz.

Artikelen

‘Lessen in levenskunst’, interview VO-Magazine

In dit interview in het tijdschrift van de VO-raad legt Wouter Sanderse bildende taak van leraren uit als leerlingen stimuleren om vakkennis te koppelen aan wie ze zijn en wat er in de wereld gebeurt.