Online workshops ‘Bildung voorleven in het vmbo’

Als voorproefje op dit project hebben de afgelopen drie maanden vier interactieve workshops plaatsgevonden voor professionals die geïnteresseerd zijn in het versteken van de vormende kant van hun (vmbo-)onderwijs. In deze workshops kwamen verschillende aspecten van Bildung aan bod, zoals: het stimuleren van verwondering, kritisch denken en de moed die nodig is om te durven twijfelen. Tijdens deze workshops kregen professionals niet alleen kennis aangereikt. Het overkoepelende thema is het voorleven van Bildung door de professional. Daarom speelt het zelf ervaren van deze thema’s een grote rol in de interactieve workshops, waarna ze vervolgens werden uitgedaagd om na te denken over hoe ze dit in hun eigen praktijk kunnen toepassen.

Vorming voorleven in het vmbo

Dr. Wouter Sanderse

Wouter is universitair docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek en leidt het project ‘Voorbeeldige Bildung in het vmbo’.

In dit webinar heeft Wouter Sanderse verteld over het project ‘voorbeeldige Bildung in het vmbo’: de werkwijze van de professionele leergemeenschappen en de te verwachten opbrengsten van de leerlingen, de docenten en de school. Er is stil gestaan bij de vraag waarom aandacht voor Bildung in het vmbo belangrijk is en uitgewisseld hoe de professionals zelf tegen Bildung van vmbo-leerlingen aankijken. Ten slotte is er aandacht besteed aan het ‘voorleven’ van Bildung in eigen klas, het overkoepelende thema van het project.

Durf te twijfelen

Claudia van Werkhoven en Hanke Drop

Claudia is lerarenopleider en docent letterkunde bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Hanke is docent-onderzoeker bij het lectoraat Normatieve professionalisering (HU). Claudia en Hanke begeleiden een PLG over Bildung in het vmbo.

In dit interactieve webinar is verkend hoe het is om iets niet (zeker) te weten. Er is geoefend hoe het is om ergens voor te staan, ook al weet je dat de ander daar heel anders over denkt. Beide vragen moed. Afsluitend is besproken hoe de deelnemers de werkvorm hebben ervaren en hoe ze deze toe kunnen passen in hun eigen lessen.

Beroepsgericht ontwerpen op het snijvlak van kritisch denken, burgerschap en Bildung

Dr. Anouk Zuurmond

Anouk is universitair docent Ethiek en Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is betrokken bij een Werkplaats Onderwijsonderzoek (gesubsidieerd door NRO) getiteld ‘Democratisering van kritisch denken (2018 – 2022).

In dit webinar heeft Anouk Zuurmond inzichten gedeeld uit het NRO-project ‘Democratisering van kritisch denken’. Het uitgangspunt van dit project is dat burgerschapsonderwijs in het mbo verbeterd kan worden door systematisch te werken aan Bildung en kritisch denken. De kernbegrippen uit het onderzoek zijn gekoppeld aan herkenbare praktijkvoorbeelden. Hierna zijn de

deelnemers zelf aan de slag gegaan met het ontwerpen van een kleine beroepsgerichte opdracht voor leerlingen, waarin componenten kritisch denken, burgerschap en Bildung centraal stonden.

Bildung (w)onder wijzen

Petra van Bakel en Anita Keur

Petra en Anita zijn docenten aan het Nuenens College en hebben vorig jaar deelgenomen aan een PLG over Bildung, waarin ze bildend lesmateriaal voor hun leerlingen hebben ontworpen.

In deze webinar stond creativiteit en verwondering centraal. De deelnemers hebben meegedaan aan interactieve werkvormen die door Petra en Anita werden ontwikkeld in de vorige professionele leergemeenschap over Bildung. Op deze manier konden de deelnemers zelf ervaren hoe zij hun bevindingen uit de vorige PLG hebben omgezet in een unieke lessenserie over verwondering voor de onderbouw van het vmbo.

Terug naar overzicht

Vragen of opmerkingen?

Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Download de lesmaterialen

Bildung toepassen in de VMBO? Bekijk en download alle lesmaterialen.