Praktijkboek ‘Bouwen aan jezelf’

Praktijkboek ‘Bouwen aan jezelf’

Eén van de opbrengsten van het bildungproject is het praktijkboek ‘Bouwen aan jezelf. Bildung voorleven in het vmbo’. Je leest er hoe bildung en beroepsonderwijs zich tot elkaar verhouden en vindt er profielen van vmbo-docenten die op eigen wijze met de...
Dilemmaspel ‘In andermans schoenen’

Dilemmaspel ‘In andermans schoenen’

Leerlingen maken allerlei dilemma’s mee, op school, op straat of tijdens hun baantje. Dit lesmateriaal biedt 7 dilemma’s die herkenbaar zijn voor vmbo-leerlingen. Per dilemma wordt een aantal rollen onderscheiden van betrokkenen die ieder een eigen...
Studiedag voor vmbo-docenten

Studiedag voor vmbo-docenten

Dit is een ontwerp voor een volledige studiedag, waarin via het spel ‘De reis van je leven’ wordt toegewerkt naar het gezamenlijk beantwoorden van de vraag hoe docenten bildung op een praktische manier vorm willen geven, via o.a. lesinhoud, omgang met de...
Bildung via M&M

Bildung via M&M

Dit educatieve ontwerp stimuleert leerlingen om het vak M&M te koppelen aan de wereld om hen heen. Dat gebeurt door lesinhoud te koppelen aan kunst, zoals schilderijen, muziek en literatuur. Dit resulteerde in een lessenserie van 8 lessen, waarvan hier deel 1...
Bildung door spel, speurtocht en theater

Bildung door spel, speurtocht en theater

Dit educatieve ontwerp schetst de contouren van drie projecten: een spel maken, een speurtocht uitzetten en een theatervoorstelling ontwikkelen (voor mavo 3), en een masterclass coaching (voor bovenbouw-leerlingen). Het ontwerp is gemaakt door Annette Burgers van het...
Bildung voor mentorlessen

Bildung voor mentorlessen

Mentoren vinden het vaak moeilijk om gevoelige onderwerpen te bespreken in de klas. Deze lessenserie geeft mentoren én leerlingen handvatten om dit soort gesprekken wel te voeren. De lessen zijn ontwikkeld door Donja Hulshoff van het Marnix College, Ede. Download de...