Bildung in het vmbo

Ontwikkel- en onderzoeksproject dat vmbo-leraren stimuleert om van hun school een plek te maken waar leerlingen bildung kunnen ervaren.

Over ons

Wat is Bildung in het vmbo

Dit project stimuleert vmbo-leraren om van hun klas en school een plek te maken waar leerlingen bildung kunnen ervaren. Dat wil zeggen: dat ze onder begeleiding zichzelf kunnen vormen, tot mens, burger en professional. In professionele leergemeenschappen wisselen vmbo-leraren ervaringen en kennis uit over bildend onderwijs. Ook maken ze een lesontwerp om hun voorbeeldfunctie te versterken. Met wetenschappelijk onderzoek volgen we hoe ze dat doen.

Wat is bildung

Waarom bildung?

Leraren in het vmbo dragen graag bij aan de vorming van jongeren. We zijn ervan overtuigd dat een bildungbenadering hen kan helpen die wens te realiseren.

Hoe werkt bildung

Hoe werkt bildung?

Vmbo-docenten nemen deel aan één van de vier professionele leergemeenschapen in Nederland. Ze doorlopen in 6 bijeenkomsten een onderzoeksmatig ontwerptraject.

Het team van bildung

Het team van bildung?

Maak kennis met de lerarenopleiders die het ontwerpproces van vmbo-docenten begeleiden en de wetenschappers die dit proces onderzoeksmatig volgen.

 “Bildung is niet vaag meer. Er ligt nu een visie en een ontwerp om bildung concreet vorm te geven in school”

Ninon Kreutzer, docent Vakcollege Helmond

Opbrengsten van Bildung in het vmbo

Het project levert beproefde werkwijzen op van hoe vmbo-leraren de bildung van leerlingen kunnen stimuleren. Een deel hiervan wordt geleidelijk gedeeld via deze site, een conferentie en praktijkboek. Ook maakt het project inzichtelijk hoe leraren de ontwikkelde werkwijzen precies in de praktijk brengen.

Artikelen van bildung
Opbrengsten

Artikelen

Spreekt bildung je aan, en wil je meer weten over wat het betekent, en wat de relevantie ervan is voor het vmbo, dan vind je hier verdiepende artikelen.

Opbrengsten

Lesmateriaal

Wil je aandacht besteden aan bildung, maar weet je nog niet goed hoe? Ter inspiratie delen we lesmaterialen die zijn ontwikkeld door vmbo-docenten die deelnamen aan het project.

Lesmateriaal
Nieuws

Bildung in het nieuws

We houden je op de hoogte. Omdat je kunt deelnemen aan workshops of conferenties. Omdat (hoge)scholen nieuwe initiatieven rond bildung starten. Of omdat gebeurtenissen erom vragen om vanuit een bildunglens bekeken te worden.